Eucharisztikus

KONGRESSZUS 2013

Imák

 

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelenlevő isteni Fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus!

Minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene; akit az angyalok – mint odafenn az egekben – úgy imádnak az Oltáriszentségben.

Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent Fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy Te, mennyei Fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az Oltáriszentségben.

Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen

(Az Oltáriszentség előtt, Stella Maris Alapítvány, 2006.)

 

***

 

Jézusom! Dicsőítelek és áldalak, hogy végtelen szeretetedben oly mértékben megaláztad önmagadat, hogy egy parányi ostyában itt vagy köztünk, mindenség Ura és Istene. Ebben az Ostyában teljes mértékben kiszolgáltattad magadat nekünk, teljes mértékben ránk hagyatkozol, hogy e kis Ostya darabot mekkora tisztelettel vesszük magunkhoz, illetve mit cselekszünk vele.

Dicsőítelek és magasztallak Téged, hogy Te, a mindenség Ura és Királya ebben a kis ostyában teljes istenségeddel és emberségeddel jelen vagy.

A Te jelenléted attól független, hogy a pap bűnös-e vagy sem, aki a kenyér átváltoztatását végzi. A Te jelenléted attól is független, hogy én elhiszem-e, hogy itt vagy. Én teljes rád hagyatkozásomban szeretném hinni, hogy amint ígérted, Te itt vagy, ebben a parányi Ostyában.

Jézusom! Kérem az alázatosság és a szeretet adományát, hogy igazán el tudjam fogadni a Te valós jelenlétedet. Mert te mondat, hogy boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek, Uram (vö. Jn 20,29)

Dicsőítelek és magasztallak Téged az Oltáriszentségben, hogy így, a lényegedet elrejtve, de látható módon itt vagy közöttünk, hogy ezáltal az idők végezetéig mindenki érzékelhető módon magához vehessen a szentáldozásban.

Kérlek add kegyelmedet, hogy ezt az égből alászállott Kenyeret mindig oly mértékben tiszteljem, hogy igaz lehessen rám a mondásod, hogy aki ebből a kenyérből eszik, az nem hal meg, hanem örökké él (vö. Jn 6,50).

Add meg, kérlek, hogy minden találkozásunk alkalmával át tudjam érezni ebben a kis Ostyában megnyilvánuló végtelen szeretetedet és ez az érzés oly mértékben átjárjon, hogy Téged tudjalak sugározni az emberek felé nap mint nap, a cselekedeteimen keresztül is. Amen

Jánossy Gábor

(Az Oltáriszentség előtt, Stella Maris Alapítvány, 2006.)

 

***

 

Istenem, köszönöm Neked, hogy végtelen alázatodban az Oltáriszentségben maradtál itt köztün! Csodálatos ajándék, hogy eléd járulhatok és kifejezhetem hálámat minden jótéteményedért.

Meg kell vallanom, hogy nehéz mindezt rendszeresen vállalnom, viszonylag gyorsan belefáradok a meglátogatásodba. Egyre gyakrabban jelennek meg olyan gondolataim, melyek komoly indokot találnak imaalkalmak kihagyására. Hiszen már jó ideje járok Hozád, biztos nem haragszol meg, ha egyszer-egyszer elmaradok...

Ahogy ezt kimondtam, már érzem, hogy nem jó a döntésem, godolataim az ellenséged godolatai. Gyarlóságom miatt azonban nem akarnak tőlem eltávozni.

Kérlek, Jézusom, segíts, hogy életem minden napján csak Neked szolgáljak. Kérlek, add meg a kitartás kegyelmét, hogy minden körülmények között meg tudjam találni a Te rendszeres dicsőítésedre szánt időt, mert semmihez sem mérhető az a béke és erő, amit eléd borulva, az időmet Neked szánva kapok Tőled.

Dicsőséges Szentháromság, Szűz Mária, Szent Angyalok! Segítsetek, hogy Jézust az Oltáriszentségben rendszresen tudjam imádni, és ezt soha abba ne akarjam hagyni! Ámen.

(Jánossy Gábor)

 

***

 

Az Oltáriszentség előtt egy óra

Az Oltáriszentség előtt három perc

Az Oltáriszentség előtt negyed óra

 

Képgaléria

2284 nekkar lny...

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, amivel értesítjük a fontos információk megjelenéséről.

Kérjük ajánlja oldalunkat: IWIWSatartlapGoogle bookmarkFacebook Twitter {nice1}

Támogatás

Kérjük támogassa a kongresszus megszervezését!(PayPal)

Amount: